สั้น

วิธีการเตรียมบันได vitrified เพื่อทาสีหรือไม่

วิธีการเตรียมบันได vitrified เพื่อทาสีหรือไม่

คำถามจากโซฟี:

>

คำตอบ: คุณต้องทรายบันไดอย่างแน่นอน

สวัสดีโซฟีก่อนทาสีบันไดของคุณคุณต้องทำความสะอาดทรายและฝุ่น คุณจะขัดมันด้วยเครื่องขัดไฟฟ้า ก่อนทาสีพื้นพิเศษที่คุณเลือกอย่าลืมใช้สีรองพื้นซึ่งจะช่วยให้สียึดเกาะได้ดีและจะทำให้สีติดทนนานขึ้น ค้นหาคำถามบรรณาธิการทั้งหมด

วีดีโอ: ทกขชาวบานสดสปดาห : สารเคมจากเคสโทรศพทมอถอ (กรกฎาคม 2020).